Het is het beleid van VisaHQ.nl om de privacy van haar gebruikers en klanten te beschermen en te behouden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie die zij verstrekken, onderhevig aan de hieronder beschreven voorwaarden. Om ons engagement voor privacy te tonen, moedigen we al onze huidige en toekomstige gebruikers aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat ze het systeem gebruiken.
Deze privacyverklaring onthult welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kunt corrigeren of wijzigen. Het is onze bedoeling om u zoveel mogelijk controle te geven over uw privacy met betrekking tot uw informatie. Wees ervan verzekerd dat we geen persoonlijke informatie aan derden zullen bekendmaken zonder uw toestemming. Door onze site te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van de Algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring. VisaHQ.nl behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk moment uit te breiden en/of te wijzigen.

1. Veiligheid. VisaHQ.nl is toegewijd aan het bieden van het hoogste niveau van beveiliging en privacy. Alle transacties van gebruikersauthenticatie, inclusief het verwerken van creditcardgegevens, worden uitgevoerd met behulp van SSL (Secure Socket Layer) technologie, ondersteund door uw browser, die alle informatie die naar ons wordt verzonden versleutelt. Ons beveiligingscertificaat is geverifieerd door Comodo Group (USA) en maakt gebruik van de best beschikbare versleuteling op het internet. We nemen alle voorzorgsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging door het implementeren van beleid en procedures om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie alleen wordt bewaard voor de doeleinden waarvoor het is verzameld.

2. Informatie. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de door u verstrekte informatie nauwkeurig en volledig wordt geregistreerd. We bieden u te allen tijde toegang tot uw persoonlijke informatie om deze indien nodig te corrigeren of aan te passen.

  1. Informatie verzameld Informatie van/over klanten wordt uitsluitend gebruikt met als doel het leveren van een betere service. Het wordt nooit vrijgegeven aan derden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de klant. Alle verstrekte informatie is volledig vertrouwelijk en zal beschermd worden tegen ongeoorloofd gebruik. Niettegenstaande het voorgaande, indien wij een dagvaarding of ander geldig juridisch proces ontvangen waarin informatie of andere materialen worden opgevraagd die u aan VisaHQ.nl heeft verstrekt, zal VisaHQ.nl reageren op deze dagvaarding of ander juridisch proces door de gevraagde informatie of materialen te verstrekken.
  2. Financiële transacties. Creditcardtransacties worden verwerkt via een van de belangrijkste externe bedrijven voor creditcardverwerking. Al uw informatie wordt versleuteld en wordt alleen gebruikt om de juiste transacties te voltooien.
  3. Cookies. VisaHQ.nl gebruikt cookies om onze klanten te herkennen wanneer ze onze site bezoeken. Dit stelt ons in staat om hun ervaring op onze website aan te passen. U moet mogelijk cookies "ingeschakeld" hebben in de browser die u gebruikt om u te registreren. Maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u nog steeds door de site navigeren. Cookies slaan geen persoonlijke informatie op. Alle informatie is volledig vertrouwelijk en wordt nooit verkocht of buiten het bedrijf gezien. VisaHQ.nl kan links of advertenties weergeven naar andere sites en bedrijven die ook cookies kunnen gebruiken. In dergelijke gevallen kan VisaHQ.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle informatie die deze partijen verzamelen via het gebruik van cookies. U wordt hierbij geadviseerd om uzelf vertrouwd te maken met het privacybeleid en de informatie-uitwisselingsnormen van deze sites, aangezien deze kunnen verschillen van de beleidsregels en normen van VisaHQ.nl.
  4. Systeeminformatie. VisaHQ.nl behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie te verzamelen en op te slaan, zoals IP-adres, browsertype of besturingssysteemtype. Alle informatie is strikt vertrouwelijk en zal uitsluitend worden gebruikt voor systeembeheerdoeleinden. Deze informatie helpt bij het diagnosticeren van problemen, het monitoren van verkeer en het gebruik van de site.
  5. E-mail. VisaHQ.nl gebruikt e-mail om onze leden of klanten op de hoogte te stellen van wijzigingen in de status van hun aanvragen, wijzigingen in de database, op onze website, of wanneer er nieuwe diensten of functies worden toegevoegd. Als onderdeel van de service kan VisaHQ.nl e-mailmeldingen sturen wanneer er speciale kortingen zijn, nieuwe producten worden toegevoegd of nieuwe functies worden ontwikkeld. Onze e-maillijst is vertrouwelijk en wordt nooit verkocht of aan derden verstrekt.
  6. Wijzig of pas uw informatie aan. U kunt op elk moment uw profiel wijzigen of aanpassen door gebruik te maken van uw klant-ID (login) en wachtwoord. Deze aanpak garandeert de veiligheid van uw informatie. Meld alstublieft onmiddellijk elk ongeoorloofd gebruik van uw klant-ID (login) / wachtwoord of computerapparatuur. VisaHQ.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of wijziging van informatie als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw klant-ID (login) / wachtwoord of computerapparatuur.
4. Disclaimer. Communicatie via internet en de applicaties die worden gebruikt om diensten via internet te leveren, zijn onderhevig aan verschillende beveiligingsrisico's. In geen geval is VisaHQ.nl verantwoordelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, incidenteel of gevolgschade, speciale of punitieve schade, voortvloeiend uit of verband houdend met het ongeoorloofd gebruik, wijziging, verwijdering of blootstelling van informatie, vertrouwelijk of niet, als gevolg van ongeoorloofde inbraak in het systeem of enige andere inbreuk op de beveiliging, of systeemstoring. VisaHQ.nl wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de hardware en software die worden gebruikt om beveiliging te bieden en deze website te ondersteunen, inclusief alle impliciete garanties, geschiktheid voor een bepaald doel en incidentele, speciale, directe of gevolgschade. Dienovereenkomstig zijn VisaHQ.nl, haar functionarissen en werknemers, partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, rechtverkrijgenden en haar derde partijen niet aansprakelijk, direct of indirect, op enigerlei wijze, voor u of enige andere persoon voor onnauwkeurigheden, misbruik, fouten, onderschepping door derden, virussen of hacker-aanvallen die leiden tot verlies van gegevens of diensten, inclusief, maar niet beperkt tot fouten of onderbrekingen in de transmissie of levering van diensten. VisaHQ.nl bevat links naar andere sites. Deze links worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden en om te helpen bij het vinden van andere internetbronnen. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites.

5. Samenvatting. Door deze site te bezoeken en gebruik te maken van de diensten, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en onze Algemene voorwaarden U stemt ermee in om te voldoen aan de voorwaarden die het gebruik van deze site en haar diensten regelen, evenals alle informatie die door u en andere gebruikers van VisaHQ.nl wordt verstrekt. Als u niet akkoord gaat met alle of een deel van de voorwaarden van deze Privacyverklaring, maak dan geen gebruik van deze site.